УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ 
Про національний план дій щодо реалізації державної політики у сфері фізичної культури і спорту

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/667/2006

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ 
Про пріоритети розвитку фізичної культури і спорту в Україні

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/640/2008

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ 
Про Національну стратегію з оздоровчої рухової активності в Україні на період до 2025 року "Рухова активність - здоровий спосіб життя - здорова нація"

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/42/2016

ПОСТАНОВА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 
Про утворення центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх"

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/49-2003-п

ПОСТАНОВА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 
Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для розвитку фізичної культури, спорту вищих досягнень та резервного спорту

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/152-2012-п

ПОСТАНОВА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
Про затвердження Порядку проведення щорічного оцінювання фізичної підготовленості населення України

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1045-2015-п

ПОСТАНОВА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 
Про затвердження Державної цільової соціальної програми розвитку фізичної культури і спорту на період до 2020 року

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/115-2017-п

НАКАЗ МІНІСТЕРСТВА МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ 

Про затвердження Методичних рекомендацій щодо діяльносгі центрів фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх»

ДВ. НИЖЧЕ

НАКАЗ МІНІСТЕРСТВА МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ 

Про затвердження Положення про центри фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх"

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0310-14

НАКАЗ МІНІСТЕРСТВА МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ 
Про впорядкування умов оплати праці працівників центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх"

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0643-06

НАКАЗ МІНІСТЕРСТВА МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ 
Про затвердження Державного соціального стандарту у сфері фізичної культури і спорту

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0559-13

НАКАЗ МІНІСТЕРСТВА МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ 
Про затвердження Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників, Випуск 85 "Спортивна діяльність"

https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v4080728-16

НАКАЗ МІНІСТЕРСТВА МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ 
Про затвердження тестів і нормативів для осіб, щорічне оцінювання фізичної підготовленості яких проводиться на добровільних засадах, Інструкції про організацію його проведення та форми Звіту про результати його проведення

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1207-18