А

Антидопінгова діяльність
Заходи, спрямовані на запобігання використанню допінгу у спорті, які включають профілактику, запобігання застосуванню та поширенню допінгу у спорті, застосування санкцій за порушення антидопінгових правил.
Антидопінговий контроль
Антидопінгова організація
Антидопінгові правила
Атлет

В

Вид спорту
Різновид змагальної діяльності у спорті, що здійснюється з дотриманням визначених правил. Види спорту поділяються на групи: олімпійські види спорту - види спорту, включені до програми Олімпійських ігор; не олімпійські види спорту - види спорту, не включені до програми Олімпійських ігор; види спорту осіб з інвалідністю - види спорту, включені до програм Паралімпійських і Дефлімпійських ігор, та види спорту, не включені до програм Паралімпійських і Дефлімпійських ігор, у яких беруть участь особи з інвалідністю;
Визнання видів спорту в Україні
Відповідальність за порушення законодавства у сфері фізичної культури і спорту
Всесвітні ігри

Г

Громадська організація фізкультурно-спортивної спрямованості
об'єднання громадян, яке створюється з метою задоволення потреб його членів у сфері фізичної культури і спорту.
Громадські організації фізкультурно-спортивної спрямованості учнів та студентів
Громадські організації фізкультурно-спортивної спрямованості ветеранів фізичної культури і спорту

Д

Дитячий спорт
Напрям спорту, який забезпечує ознайомлення дітей з видами спорту та виявлення їх здібностей до подальших занять спортом.
Дитячо-юнацький спорт
Дитячо-юнацькі спортивні школи
Допінг
Допінг-дослідження
Допінг-контроль
Допінг-офіцер
Допінг-проба
Допінг-тестування

Е

Естафета
(від італ. Staffetta) — вид командного спортивного змагання, яке складається з низки завдань, що виконуються різними членами команди, при чому виконання наступного завдання розпочинається тільки після завершення попереднього.

Є

Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України
документ, у якому на відповідний рік визначаються організаційні та фінансові питання щодо забезпечення проведення відповідних заходів та який затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері фізичної культури та спорту, у встановленому ним порядку.
Єдина спортивна класифікація України. Спортивні звання та спортивні розряди

З

Заклад фізичної культури і спорту
юридична особа, що забезпечує розвиток фізичної культури і спорту шляхом, зокрема, надання фізкультурно-спортивних послуг. Закладами фізичної культури і спорту, зокрема, є: спортивні клуби, дитячо-юнацькі спортивні школи, спеціалізовані навчальні заклади спортивного профілю, школи вищої спортивної майстерності, центри олімпійської підготовки, центри студентського спорту вищих навчальних закладів, фізкультурно-оздоровчі заклади, центри фізичного здоров'я населення, центри фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю.

К

Колективи фізичної культури
є громадськими організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості, які створюються та функціонують на підприємствах, в установах, організаціях з метою здійснення фізкультурно-оздоровчої діяльності за місцем роботи громадян. Такі колективи можуть бути осередками фізкультурно-спортивних товариств.
Крепатура

М

Масовий спорт (спорт для всіх)
діяльність суб'єктів сфери фізичної культури і спорту, спрямована на забезпечення рухової активності людей під час їх дозвілля для зміцнення здоров'я.
Матеріально-технічне забезпечення сфери фізичної культури і спорту
Міжнародне співробітництво у сфері фізичної культури і спорту
Міжнародний олімпійський комітет
М'язи

Н

Навчально-тренувальні збори
спортивні заходи, що здійснюються організаторами спортивних заходів для підготовки спортсменів до участі у спортивних змаганнях.
Національні види спорту
Національні збірні команди
Національний олімпійський комітет України
Неолімпійський спорт

О

Олімпійський спорт

Напрям спорту, пов'язаний з організацією та проведенням спортивних змагань з олімпійських видів спорту та підготовкою спортсменів до цих змагань;

 організатор фізкультурно-оздоровчих або спортивних заходів - юридична (юридичні) або фізична (фізичні) особа (особи), яка (які) ініціювала (ініціювали) та проводить (проводять) фізкультурно-оздоровчі або спортивні заходи та здійснює (здійснюють) організаційне, фінансове та інше забезпечення підготовки і проведення цих заходів;

Показники стану розвитку фізичної культури і спорту

Перелік показників стану розвитку фізичної культури і спорту затверджує центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері фізичної культури та спорту. Зокрема, до такого переліку включаються показники рівня:

фізичного здоров'я різних груп населення;

залучення громадян до занять масовим спортом;

залучення осіб з інвалідністю до занять фізкультурно-спортивною реабілітацією;

залучення дітей та молоді, у тому числі дітей та молоді з інвалідністю, до занять у дитячо-юнацьких спортивних школах;

досягнень спортсменів України на міжнародних спортивних змаганнях, передусім Олімпійських, Паралімпійських і Дефолімпійських іграх, Глобальних іграх спортсменів з порушенням інтелекту, Всесвітніх іграх з неолімпійських видів спорту;

забезпеченості кадрами сфери фізичної культури і спорту;

фінансового та матеріально-технічного забезпечення сфери фізичної культури і спорту;

створення умов для доступу осіб з інвалідністю до спортивних споруд.

Показники, визначені відповідно до частини першої цієї статті, враховуються для моніторингу стану розвитку фізичної культури і спорту та для розроблення програм розвитку фізичної культури і спорту, інших нормативно-правових актів у сфері фізичної культури і спорту.

П

Правила спортивних змагань з видів спорту
Правила спортивних змагань з видів спорту, визнаних в Україні, включають вимоги до учасників змагань, відповідних спортивних споруд, спеціального обладнання та інвентарю, умови та порядок визначення результатів та переможців змагань. Вони розробляються всеукраїнською спортивною федерацією з виду спорту з урахуванням правил спортивних змагань відповідної міжнародної спортивної федерації.
Професійний спорт

Р

Регіональні ігри
це ігри, які поєднують у собі окремі спортивні федерації, яки обирають за принципом континентальної приналежності. Прикладом таких ігор можуть слугувати Панамериканські ігри, Азіатські ігри і т.д.
Резервний спорт

С

Спеціалізовані навчальні заклади спортивного профілю
є навчальними закладами системи загальної середньої освіти або вищими навчальними закладами - закладами фізичної культури і спорту, які забезпечують відбір та спортивну підготовку найобдарованіших дітей та молоді, створюють умови для розвитку їхніх індивідуальних здібностей з метою досягнення високих спортивних результатів та поповнення національних збірних команд у поєднанні із здобуттям учнями та студентами відповідної освіти.
Спорт
Спорт вищих досягнень
Службово-прикладний та військово-прикладний спорт
Спортивні відзнаки і нагороди, спортивна символіка
Спортивні бази олімпійської, параолімпійської та дефолімпійської підготовки
Спортивна діяльність
Спортивна зброя
Спортивні заходи
Спортивне змагання
Спортивні клуби
Спортивна споруда
Спортсмен
Спортивний комітет України
Спортивні звання та спортивні розряди
Спортивний рекорд
Спортивні федерації
Спортивний майданчик
Спортивна медицина
Спортивне суддівство
Спортивний тренажер
Суб'єкти сфери фізичної культури і спорту
Суб'єкти паралімпійського і дефлімпійського руху в Україні

Т

Тренажер
(від англ. train - виховувати, навчати, тренувати) - механічний, електричний або комбінований навчально-тренувальний пристрій, штучно імітує різні навантаження або обставини (ситуації). Тренажери можуть бути навчальними (імітаційними) або спортивними.

Ф

Фізичне виховання різних груп населення
напрям фізичної культури, пов'язаний з процесом виховання особи, набуттям нею відповідних знань та умінь з використання рухової активності для всебічного розвитку, оздоровлення та забезпечення готовності до професійної діяльності та активної участі в суспільному житті.
Фізична культура
Фізична культура у сфері освіти
Фізкультурно-оздоровча діяльність
Фізкультурно-оздоровча діяльність за місцем проживання та відпочинку громадян
Фізкультурно-оздоровча діяльність і фізкультурно-спортивна реабілітація осіб з інвалідністю
Фізкультурно-оздоровча діяльність у місцях попереднього ув'язнення та в установах виконання покарань
Фізкультурно-оздоровчі заклади
Фізкультурно-оздоровчі заходи
Фізична підготовка
Фізична підготовка у Збройних Силах України
Фізкультурно-спортивна реабілітація
Фізкультурно-спортивні послуги
Фізкультурно-спортивне спорядження та обладнання
Фізкультурно-спортивні товариства

Ц

Центри олімпійської підготовки
заклади фізичної культури і спорту, які забезпечують підготовку спортсменів національних збірних команд з олімпійських видів спорту шляхом проведення постійно діючих навчально-тренувальних зборів на спортивних спорудах, де створені умови для проживання, харчування спортсменів, належного медичного та наукового забезпечення їх підготовки, та участь спортсменів у відповідних змаганнях.
Центри студентського спорту вищих навчальних закладів
Центри фізичного здоров'я населення

Ч

Чемпіонат
термін, який використовують у спорті, для позначення різних форм конкуренції, в якому метою є визначити, які особи або команда є найсильнішими в цей час в певному виді спорту. Синоніми: змагання; міряння сил; турнір; першість; конкурс.

Ш

Школи вищої спортивної майстерності
заклади фізичної культури і спорту, які забезпечують підготовку спортсменів резервного спорту та спорту вищих досягнень шляхом проведення постійно діючих навчально-тренувальних зборів та участь спортсменів у відповідних змаганнях.