Завдання Центру

 1. Залучення широких верств населення до оздоровчих занять, надання фізкультурно-спортивних послуг, поєднання масових та індивідуальних форм організації фізкультурно-спортивної роботи за місцем проживання та в місцях масового відпочинку населення ;
 2. Участь у реалізації обласних програм з питань оздоровлення населення засобами фізичної культури та спорту у соціально-побутовій сфері, прогнозування та забезпечення вирішення цих питань.
 3. Формування у громадян потреб рухової активності та створення умов для їх задоволення;
 4. Проведення просвітницької роботи з питань оздоровлення населення засобами фізичної культури та спорту ;
 5. Підвищення кваліфікації спеціалістів і працівників Центру;
 6. Організація та проведення змагань, конкурсів, показових виступів, фестивалів, спортивних свят та інших заходів за місцем проживання і в місцях масового відпочинку населення;
 7. Сприяння зміцненню матеріально-технічної та спортивної бази, обладнання та утримання фізкультурно-оздоровчих і спортивних споруд для проведення роботи з населенням в соціально-побутовій сфері у тому числі у місцях масового відпочинку населення ;
 8. Здійснення заходів щодо розвитку та ефективної діяльності Центру, активізації фізкультурно-оздоровчої роботи у соціально-побутовій сфері шляхом створення за місцем проживання та у місцях масового відпочинку населення, консультаційних пунктів, надання організаційно-методичної допомоги в їх діяльності; об'єднання дітей, підлітків, інших категорій населення фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи у соціально-побутовій сфері;
 9. Здійснення інших завдань, виконання яких покладаються на Центр Управлінням з питань молоді та спорту Білоцерківської міської ради, Київським обласним центром фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх», Всеукраїнським центром фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» у реалізації міських заходів у соціально-побутовій сфері.

Основні функції Центру

 1. Забезпечує виконання міських, комплексних та цільових програм або їх розділів з питань організації фізкультурно-оздоровчої роботи у соціально-побутовій сфері та за місцем проживання населення;
 2. Готує пропозиції Управлінню з питань молоді та спорту Білоцерківської міської ради щодо вирішення актуальних проблем фізкультурно-оздоровчої роботи, програм або розділів програм, методичних рекомендацій щодо покращення стану здоров’я засобами фізичної культури та спорту;
 3. Підтримує міжнародні зв’язки, укладає відповідні угоди за згодою засновника, узагальнює та поширює передовий досвід організації фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи серед населення у соціально-побутовій сфері;
 4. Розробляє календар спортивно-масових заходів міста та подає на затвердження Управлінню з питань молоді та спорту Білоцерківської міської ради;
 5. Спрямовує міські та залучені фінансові та матеріальні ресурси на забезпечення фізкультурно-спортивних заходів, передбачених календарним планом спортивно-масових заходів міста;
 6. Здійснює заходи щодо вдосконалення інформаційного, наукового і методологічного забезпечення фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи у соціально- побутовій сфері;
 7. Співпрацює в межах своїх повноважень з органами місцевого самоврядування, громадськими організаціями, підприємствами, установами, організаціями всіх форм власності, фізичними особами з питань оздоровлення населення засобами фізичного виховання та спорту;
 8. Бере участь в організації підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації фахівців, що проводять фізкультурно-оздоровчу роботу у соціально-побутовій сфері;
 9. Пропагує серед населення фізичне виховання і спорт, здоровий спосіб життя;
 10. Проводить семінари, наради, науково-практичні конференції з питань оздоровлення населення засобами фізичної культури та спорту;
 11. Створює тимчасові творчі колективи з метою розробки методичних рекомендацій та здійснення методичного забезпечення роботи Центру;
 12. Створює інформаційний банк даних з питань, що відповідають основним завданням та напрямкам діяльності Центру;
 13. Забезпечує проведення Державного тестування фізичної підготовленості населення;
 14. Разом з Управлінням з питань молоді та спорту Білоцерківської міської ради проводить єдину науково-методичну політику у соціально-побутовій сфері;
 15. Готує пропозиції Управлінню з питань молоді та спорту Білоцерківської міської ради до проектів міського бюджету для вирішення питань організації фізкультурно- оздоровчої роботи у соціально-побутовій сфері;
 16. Готує пропозиції щодо вдосконалення системи обліку та звітності з питань, що входять до компетенції Центру;
 17. Вивчає потребу у фахівцях для організації і проведення фізкультурно- оздоровчої роботи у соціально-побутовій сфері;
 18. Готує статистично-аналітичні, інформаційні матеріали, пропозиції Управління з питань молоді та спорту Білоцерківської міської ради щодо вирішення актуальних проблем фізкультурно-оздоровчої роботи у соціально-побутовій сфері;
 19. Забезпечує участь збірних команд міста у міських та обласних фізкультурно- спортивних заходах;
 20. За встановленими нормами забезпечує житлом, харчуванням, автотранспортом учасників фізкультурно-спортивних заходів, які проводяться Центром, орендує для проведення цих заходів спортивні бази та інші об’єкти;
 21. Виступає учасником цивільно-правових відносин, набуває майнові та немайнові права та обов'язки за згодою засновника.
 22. В установленому порядку виступає засновником цільових і благодійних фондів фізкультурно-оздоровчої та спортивної спрямованості за згодою засновника;
 23. 3діснює інші повноваження відповідно до чинного законодавства.